English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ SLIDE

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ xây dựng chương trình tour điện tử bằng Power Point
  • Tìm kiếm hình ảnh, thiết kế và chỉnh sửa Power Point
  • Thực hiện các công tác hỗ trợ khác theo yêu câu của Đơn vị

Yêu cầu công việc

  • Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
  • Có kỹ năng thiết kế Power Point thành thạo
  • Có khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
  • Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (8h - 17h)