Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Cộng tác viên Thiết kế Đồ Họa 2D -MSB HCM

Job requirement

  • Loại hợp đồng: CTV 6 tháng
  • Thời gian làm việc: 8h/ngày
  • Nhiệm vụ chính: thiết kế hình ảnh, sản phẩm theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Job requirement

  • Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành thiết kế đồ họa
  • Thiết kế hình ảnh, sản phẩm theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Benefits

Đào tạo