English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Cộng Tác Viên Product Marketing

Mô tả công việc

  • Đăng ký CTKM đến sở công thương/ Giấy phép khuyến mãi.

  • Thông báo khuyến mãi.

  • Cập nhật số liệu báo cáo, phân tích data doanh số từ bộ phận sale

  • Theo dõi, thống kê hàng mẫu/ Hàng Showroom

  • Làm các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

  • Có lộ trình phát triển cho ctv: 2 tháng đầu làm quen với việc phân tích data, làm báo cáo, 2 tháng tiếp theo sẽ làm quen với việc khảo sát thị trường, 2 tháng còn lại sẽ làm quen với quy trình cho 1 cate sản phẩm.

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kinh tế /Marketing/ Hành chính văn phòng
  • Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt là excel

Phúc lợi

Du Lịch