To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài

GreenFeed Việt Nam
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

- Thực thi kế hoạch để đạt doanh số bán hàng đề ra
- Tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ báo cáo cho cấp trên.
- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và xử lý các quản hồi của khách hàng
- Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo khai thác tối đa doanh số và độ phủ trong khu vực bán hàng
- Hỗ trợ khách hàng thực thi phân loại sp và cập nhật danh sách khách hàng theo tuyến bán hàng, phân loại loại hình khách hàng, doanh số hoặc sản lượng 
- Thực thi kế hoạch phát triển khách hàng trọng điểm theo kế hoạch hàng tháng
- Chịu sự điều động từ cấp trên cho phù hợp với công việc

 

Company Overview

GreenFeed Việt Nam

http://greenfeedcareers.com Number of employees: > 2000

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Chuỗi Cung Ứng Bên Ngoài

GreenFeed Việt Nam