English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Cộng tác Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Mô tả công việc

  • Nhập liệu số liệu báo cáo bán hàng.
  • Gọi điện hỏi thăm khách hàng.
  • Hỗ trợ xuất đơn hàng.
  • Kiểm tra số liệu của các chứng từ bán hàng, Chương trình khuyến mãi.

Yêu cầu công việc

Học vấn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Admin, dịch vụ khách hàng, kế toán bán hàng.

Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt là excel.

Phúc lợi

Đào tạo