English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Collection Manager - Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ

Mô tả công việc

 • Trực tiếp hoạch định chiến lược, triển khai kế hoạch thu nợ phù hợp cho từng thời điểm nhằm đạt được chỉ tiêu thu nợ chung của Phòng và của Công ty.
 • Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban khác trong công tác THN nhằm đạt được hiệu quả thu nợ cao nhất cho toàn Công ty.
 • Theo dõi chặt chẽ quá trình thu nợ, khi phát hiện/ dự đoán những rủi ro tiềm ẩn, các diễn biến bất thường trong công tác thu nợ để có phương án xử lý, hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình thu nợ khách hàng.
 • Kiểm tra, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nội bộ, sử dụng hệ thống thông tin… theo kịp tình hình thực tế, và phổ biến cho nhân viên nghiêm túc thực hiện.
 • Đảm bảo CB THN thuộc quản lý luôn tuân thủ nội quy, quy định của Công ty.
 • Phối hợp với Phòng đào tạo để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, sửa đổi, truyển thông và hướng dẫn áp dụng chính sách Thu hồi nợ tại đơn vị
 • Đề xuất các chính sách phù hợp nhằm quản lý rủi ro trong công tác Thu hồi nợ
 • Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng theo mô tả công việc căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Chịu trách nhiệm Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, giám sát các nhân viên thuộc Phòng Thu hồi nợ
 • Định kỳ tổ chức xem xét kết quả Thực hiện công tác, đánh giá mức độ phấn đấu Thực hiện nhiệm vụ của mỗi CB THN để đề xuất các chế độ đối với cán bộ nhân viên của Phòng như tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật…

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thu hồi nợ
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Quản lý ở cấp tương đương
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng, nghiệp vụ thu hồi nợ
 • Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch 
 • Kỹ năng quản lý nhân sự

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương