To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SME - Hồ Chí Minh - TA047

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

  • Tiếp nhận, kiểm tra, soạn thảo các Hồ sơ cấp tín dụng, Hồ sơ về tài sản đảm bảo sau phê duyệt bao gồm hoạt động cho vay, thấu chi, và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác
  • Kiểm soát Hồ sơ cấp tín dụng sau phê duyệt bao gồm hoạt động cho vay,  thấu chi, …, các hồ sơ chuyển tiền và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác đảm bảo tuân thủ 
  • Hạch toán phát vay, chuyển tiền, thu nợ, nhập/ xuất TSĐB, các bút toán điều chỉnh.. để đảm bảo các khoản vay của Khách hàng được cập nhật đầy đủ, chính xác trên hệ thống T24
  • Hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng, theo dõi việc hoàn thiện chứng từ cần bổ sung từ đơn vị kinh Doanh (nếu có) theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ
  • Góp ý các văn bản, quy trình, quy định của các Phòng ban liên quan, đồng thời phối hợp, hỗ trợ các Đơn vị khác trong các cải tiến vận hành, sản phẩm

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SME - Hồ Chí Minh - TA047

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK