To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Quảng Ninh - TA083

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

Chuyên viên Xử lý Nợ có Tài sản Bảo đảm (giai đoạn đôn đốc, thu giữ và tố tụng)

1. Tiếp nhận, quản lý thông tin/hồ sơ vay của các khách hàng được phân công đang có nợ xấu tại VPBank để xử lý:

  • Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, thông tin khoản vay được phân về từ phòng Kế hoạch tổng hợp;
  • Thu thập hồ sơ, thực hiện các phương thức tác nghiệp (gọi điện thoại, làm việc trực tiếp,..) để xác minh thông tin liên quan đến khách nợ, nguồn tài chính, thực trạng tài sản bảo đảm của khách hàng và các bên có liên quan nhằm phục vụ cho quá trình thu hồi nợ.

2. Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ;

  • Lập phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu thuộc danh mục khách hàng đang quản lý (qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện,…).

3. Đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan chức năng Công an, Tòa án, Thi hành án, … để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động thu hồi nợ.

4. Thực hiện báo cáo tiến độ công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.

5. Tham gia các buổi họp về lập kế hoạch công việc, vận hành, rà soát hiệu quả công việc, các buổi đào tạo nghiệp vụ xử lý nợ do các Đơn vị tổ chức.

6. Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm - Quảng Ninh - TA083

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK