Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Vùng - CTCP Tài chính FCCOM

Job requirement

 • Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh các ĐVKD/Khu vực/Vùng
 • Giám sát, kiểm tra thực địa tình hình triển khai của các ĐVKD thuộc vùng phụ trách;
 • Đào tạo kĩ năng kinh doanh và định hướng kinh doanh cho nhân sự kinh doanh mới
 • Tổ chức cuộc hợp Vùng/khu vực
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Vùng

Job requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng word, excel, powerpoint)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở lĩnh vực tài chính ngân hàng và các ngành liên quan,

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức FCCOM, MSB:  Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động công ty tài chính
 • Am hiểu lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng:Am hiểu hoạt động kinh doanh công ty tài chính, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Lập, phân tích đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp & truyền thông, Khả năng chủ động trong công việc
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng biết rõ về tổ chức, Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi, Khả năng phân tích và định lượng, khả năng đánh giá vấn đề 

5. Các yêu cầu khác: 

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review