Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên vận hành kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân

PVcomBank
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

•Hỗ trợ và triển khai các thủ tục hợp đồng, pháp lý giữa ngân hàng và đối tác theo nhóm đã được phân chia (hợp đồng theo góc độ hợp tác)

•Soạn thảo các văn bản và trình ký từ khâu thỏa thuận bảo mật (NDA), biên bản ghi nhớ, hợp đồng thoả thuận, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

•Kiểm soát doanh thu của đối tác nếu có phát sinh giảm đột biến hay tăng đột biến để báo cáo cấp trên nhằm mục đích kiểm soát rủi ro.

•Kiếm soát và xử lý các vấn đề của đối tác liên quan với ngân hàng.

•Thực hiện các công việc khác theo phân công của TBP.

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Chuyên viên vận hành kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân

PVcomBank