To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên vận hành kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân

PVcomBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Job requirement

•Hỗ trợ và triển khai các thủ tục hợp đồng, pháp lý giữa ngân hàng và đối tác theo nhóm đã được phân chia (hợp đồng theo góc độ hợp tác)

•Soạn thảo các văn bản và trình ký từ khâu thỏa thuận bảo mật (NDA), biên bản ghi nhớ, hợp đồng thoả thuận, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

•Kiểm soát doanh thu của đối tác nếu có phát sinh giảm đột biến hay tăng đột biến để báo cáo cấp trên nhằm mục đích kiểm soát rủi ro.

•Kiếm soát và xử lý các vấn đề của đối tác liên quan với ngân hàng.

•Thực hiện các công việc khác theo phân công của TBP.

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Chuyên viên vận hành kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân

PVcomBank