English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Mô tả công việc

- Tham gia lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty theo từng quý.- Phối hợp với Trưởng phòng và các phòng ban thực hiện công tác định biên nhân sự.- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phong ban, thực hiện tuyển dụng- Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng- Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng, trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng- Đánh giá hiệu quả tuyển dụng, kênh tuyển dụng hiệu quả- Theo dõi tình hình ký kết hơp đồng lao động của nhân viên- Triển khai hội nhập cho nhân viên mới (phổ biến, theo dõi việc thực hiện nội quy, chính sách) và kiểm soát tuyển dụng (theo dõi hợp đồng, đánh giá kết quả tuyển dụng)- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực hoặc Quản trị Kinh doanh.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đảm nhiệm công tác tuyển dụng ở doanh nghiệp trên 200 nhân viên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong chuỗi hệ thống bán lẽ, F&B, Franchise có nguồn ứng viên lao động phổ thông lớn.

- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, tự học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao. 

Phúc lợi

- Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp. - Thưởng- lương tháng 13, thưởng năm tài chính và các chính sách khác theo quy định của công ty. - Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch hàng năm của công ty. - Tham gia lớp học anh văn , thể thao tại công ty.