To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 22/07/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Human Resources , Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

1. Tuyển dụng theo kế hoạch định biên của các đơn vị được phân công, đảm bảo chất lượng nhân sự đầu vào đáp ứng yêu cầu của đơn vị và theo quy định của Ngân hàng.
2. Tổ chức các chương trình tuyển dụng theo Quy trình, Quy định bao gồm: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ứng viên; kiểm tra, phỏng vấn; trình phê duyệt tuyển dụng và tiếp nhận cán bộ nhân viên mới.
3. Thực hiện kiểm soát hoạt động tuyển dụng
- Phân tích, đánh giá được kết quả tuyển dụng đưa ra các đề xuất cần xây dựng hoặc điều chỉnh liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng và thu hút nhân tài đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại SHB, quy định của pháp luật hiện hành.
4. Khai thác & tìm kiếm các nguồn ứng viên tuyển dụng
- Tiếp cập và tạo nguồn các vị trí được phân công.
- Có đề xuất về biện pháp tạo nguồn, xây dựng được mạng lưới ứng viên.
5. Đề xuất, triển khai các chương trình kết nối tuyển dụng, các kênh tuyển dụng tiềm năng đối với các đơn vị, cá nhân trong & ngoài SHB
6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job requirement

- Trình độ đào tạo: Đại học trở lên.
- Chuyên ngành đào tạo: Luật/Quản trị nhân sự/Kinh tế.
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lập kế hoạch.
- Ngoại ngữ: TOIEC: 350 trở lên (hoặc trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương A2 khung Châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Number of employees: 5.000-9.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội , tên viết tắt SHB, được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/01/2006... View more

Chuyên viên Tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )