English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Hội Sở Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều phối và triển khai tuyển dụng.
  • Trực tiếp liên hệ, tạo nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng;

  • Tham gia phỏng vấn các vị trí tuyển dụng;

  • Tham gia thiết lập các tiêu chí và mô tả công việc các vị trí tuyển dụng, đề xuất mức lương đàm phán; đàm phán lương.

  • Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự (hoạch định và thủ tục nhân sự) khi có yêu cầu;

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
  • Tự tin, năng động, có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương