English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Hà Nội

Mô tả công việc

- Cùng với trưởng nhóm tuyển dụng phối hợp xây dựng chiến lược xây dựng định vị thương hiệu nhà tuyển dụng mối liên hệ tốt với các đối tác kinh doanh khác/ các Trường Đại học/ trường đào tạo nghề nhằm xây dựng thương hiệu về nhân sự và quảng bá danh tiếng HD Tex đến với cộng đồng địa phương để thu hút nhân tài- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tuyển dụng. Đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu về số lượng, chất lượng nhân sự theo định biên nhân sự và yêu cầu tuyển dụng mới, bổ sung, thay thế của Công ty.- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các bộ phận để bổ sung, cập nhật kế hoạch tuyển dụng thường xuyên- Đăng tin TD, kiểm soát thông tin các kênh đăng tuyển thông tin tuyển dụng (website Công ty/Facebook/Linkedin/web tuyển dụng bên ngoài, báo chí, …) để thông tin tuyển dụng được đăng tải nhanh chóng, chính xác, hiệu quả- Tìm kiếm, thu thập và sơ loại hồ sơ để lựa chọn được những ứng viên tiềm năng trước khi mời phỏng vấn/kiểm tra- Phỏng vấn, kiểm tra, …để lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu- Hoàn thiện các thủ tục tuyển dụng theo đúng quy trình- Phối hợp với HRBP theo dõi nhân sự mới trong quá trình thử việc, đánh giá hết thử việc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành có liên quan như QTNNL, Luật, Hành chính học, Lao động tiền lương,…- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng tại Công ty thuộc lĩnh vực thương mại, may mặc.- Có khả năng phân tích tâm lý ứng viên; Khả năng xử lý tình huống.- Có quan hệ tốt với các hội, hiệp hội nhân sự, các công ty/cá nhân cung cấp dịch vụ tuyển dụng;- Nắm được cách thức quản trị thương hiệu trong tuyển dụng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép