To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

 • Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình sự kiện cho các đơn vị trong công ty theo yêu cầu và kế hoạch đã được duyệt.
 • Đề xuất là lựa chọn đối tác cung cấp các dịch vụ tổ chức chương trình sự kiện cho các đơn vị của công ty.
 • Đề xuất/xây dựng kế hoạch, ngân sách tổ chức sự kiện nội bộ cho Công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban để triển khai thực hiện việc tổ chức sự kiện, các hoạt động trong Công ty.
 • Đề xuất và giám sát các đối tác cung cấp dịch vụ sự kiện.
 • Thực hiện và triển khai các hoạt động nội bộ theo chỉ đạo của lãnh đạo phục vụ cho truyền thông đoàn thể của Công ty.
 • Lưu trữ thông tin, hình ảnh và báo cáo sau mỗi chương trình.
 • Đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động tài trợ các chương trình văn hóa nghệ thuật, y tế giáo dục và các hoạt động khác.
 • Thực hiện báo cáo các hoạt động tài trợ trong chương trình theo thỏa thuận thống nhất với đối tác.
 • Triển khai các kế hoạch sản xuất các ấn phẩm phục vụ truyền thông cho các đơn vị và công ty.
 • Giám sát và thực hiện báo cáo kết quả các ấn phẩm phục vụ truyền thông của các chương trình theo kế hoạch được duyệt.

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... View more

CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ