To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên tiền lương & phúc lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Nhiệm vụ 1: Thực hiện công việc liên quan đến lương, bảo hiểm bắt buộc, thuế TNCN, lao động

- Thực hiện & đảm bảo việc chi trả lương hàng tháng, chi trả chế độ chính sách, bảo hiểm bắt,thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và báo cáo lao động theo đúng quy định của Tập đoàn & luật hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ ác báo cáo nhân sự theo yêu cầu.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng quy trình, chính sách nhân sự

- Tuân thủ & thực hiện các chỉnh sửa, xây dựng mới các quy trình làm việc.

- Đề xuất thay dổi các chính sách nhân sự phù hợp với tình hình thực tế. Nhiệm vụ 3: Xây dựng & vận hành hệ thống nhân sự

- Tham gia vào tất cả các giai đoạn triển khai, xây dựng, kiểm tra hệ thống thông tin Nhân sự.

- Sử dụng thành thạo hệ thống quản lý nhân sự cho các nghiệp vụ C&B.

Job requirement

Trình độ Education Đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD, luật, ngoại ngữ… ưu tiên ngành Quản nhân sự
b. Kiến thức:
Knowledge
Kiến thức chung về nhân sự (luật lao động, BHXH, thuế TNCN…) c. Kinh nghiệm: Experience 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí C&B, tính lương
d. Kỹ năng:
Skills
- Giao tiếp
- Kết nối với nhân viên
- Thương lượng
- Thông thạo excel, kỹ năng xử lý data nhanh và chính xác

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 23 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Chuyên viên tiền lương & phúc lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA