English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh Sản Phẩm TPBank QuickPay - Phòng Phát Triển Sản Phẩm Ebank - Khối Ngân Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công ty thông tin di động VMS, Tổng... Xem thêm

Người liên hệ: Phòng Nhân Sự

Mô tả công việc

 • Phối hợp và lập kế hoạch triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh sản phẩm thanh toán TPBank QuickPay tại các đơn vị được giao.
 • Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của sản phẩm tại các đơn vị được giao.
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát thực trạng kinh doanh định kì theo ngày, tuần, tháng, đề xuất chính sách, quy định phù hợp cho việc phát triển kinh doanh tại các đơn vị được giao.
 • Báo cáo định kì kết quả kinh doanh định kì, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kinh doanh sản phẩm.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kinh doanh sản phẩm.
 • Phối hợp và đề xuất xây dựng các chính sách, chương trình thúc đẩy để gia tăng kết quả kinh doanh tại khu vực và đơn vị được giao.
 • Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ thực hiện việc đào tạo nhân sự bán sản phẩm tại các đơn vị được giao.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt;
 • Có kinh nghiệm bán hàng, phát triển và chăm sóc khách hàng (là lợi thế)
 • Ưu tiên ứng viên có cơ sở, mối quan hệ tốt với khách hàng (các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…).