To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Thúc đẩy chi tiêu và Trải nghiệm Khách hàng Thẻ.

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Job requirement

Trách Nhiệm:

Chịu trách nhiệm quản lý sau bán hàng sản phẩm Thẻ một cách hiệu quả nhằm thúc đẩy chi tiêu Thẻ của khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hỗ trợ, triển khai các chương trình bao gồm: Kích hoạt tài khoản mới và không hoạt động, Chương trình khuyến khích chi tiêu thẻ, v.v, và thực hiện các chiến dịch liên quan đến tiêu dùng để kích thích chi tiêu của danh mục Thẻ và gia tăng mức độ tương tác của khách hàng;

Phát triển danh mục thẻ dựa trên các chiến lược nền tảng: Chính sách gắn kết dài lâu, hạn chế tỷ lệ đóng thẻ …;

Đề xuất phát triển sản phẩm/cải tiến/loại bỏ sản phẩm, các hành động cải thiện lợi nhuận hoặc giữ chân và các cơ hội doanh thu mới bổ sung;

Xác định các rủi ro tiềm ẩn và thực hiện hoặc đề xuất các hành động để giảm thiểu;

Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan chính trong Kinh doanh như Sản phẩm Thẻ, Đối tác và Marketing ... để hoàn thành mục tiêu kinh doanh;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Job requirement

Yêu Cầu:

Trình độ Cử nhân trở lên các chuyên ngành Kinh tế;

Tối thiểu 5 năm (Chuyên gia)/4 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thẻ/Thanh toán, trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Thúc đẩy chi tiêu và trải nghiệm khách hàng Thẻ (Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp);

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy kinh doanh nhạy bén;

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt;

Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

www.vib.com.vn

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn... View more

Chuyên viên Thúc đẩy chi tiêu và Trải nghiệm Khách hàng Thẻ.

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam