English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Thu Giữ Tài Sản Đảm Bảo (mảng thu giữ ô tô)

Mô tả công việc

1. Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ/tài sản trên nguyên tắc kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng TSBĐ để thực hiện biện pháp thu giữ tài sản đảm bảo tối đa hóa lợi ích của MB, MBAMC;

2. Tổ chức thực hiện hiện phương án thu giữ tài sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ để:- Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc thu giữ, xử lý tài sản thu hồi nợ, và/hoặc- Tư vấn cho cấp lãnh đạo và/hoặc bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc thu giữ, xử lý tài sản thu hồi nợ.

4. Cập nhật thông tin, tiến độ xử lý nợ trên phần mềm xử lý nợ của Công ty.- Cập nhật báo cáo CBQL về kết quả xử lý nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

5. Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo

6. Địa điểm làm việc: Hà Nội

Yêu cầu công việc

- Giới tính Nam- Tuổi dưới 35.- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.- Hiểu biết về pháp luật và vận dụng pháp luật.- Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty.- Có kiến thức tốt về quy định, quy trình nghiệp vụ xử lý nợ.- Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý nợ, tố tụng, xử lý tài sản tại các tổ chức tín dụng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép