To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 3D

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Mục đích vị trí công việc

Vẽ mẫu 3D cho tất cả dòng hàng/nhãn hàng theo mẫu thiết kế nữ trang tất cả các dòng hàng dựa theo bản mô tả thiết kế được duyệt, đảm bảo mẫu 3D đạt chất lượng về độ thẩm mỹ và mang tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty.

2. Trách nhiệm thực thi chính:

  • Thực hiện việc Thiết kế mẫu 3D cho tất cả các mẫu thiết kế nữ trang đã được duyệt.

- Thiết kế 3D dựa theo các thông tin được mô tả, đạt yêu cầu về tính mỹ thuật, kỹ thuật và hoàn thành đúng tiến độ được giao.

- Thảo luận trao đổi với các bộ phận thiết kế để thực hiện đúng theo yêu cầu.

- Hoàn chỉnh đầy đủ file 3D gồm: kết cấu chấu, lả ổ hột, cắt ngàm chấu, đào lòng và các yêu cầu kỹ thuật khác trước khi chuyển file sang phòng máy tạo mẫu.

  • Thực hiện đạt yêu cầu và đúng tiến độ kế hoạch đươc giao

- Tham khảo bản tiêu chí mẫu mã các dòng hàng để thực hiện đúng với yêu cầu.

- Thực hiện chỉnh sửa mẫu thiết kế 3D khi kết quả kiểm tra các cấp xét thấy cần chỉnh sửa vài điểm cho phù hợp.

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... View more

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ 3D

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ