To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên thị trường vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Nhiệm vụ 1: Thực thi công tác huy động vốn

- Thực thi kế hoạch huy động vốn có tính đặc thù cao nhằm tối ưu hóa dòng tiền và khả năng huy động vốn của Tập đoàn, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và đúng thời hạn được giao.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn và các tổ chức có liên quan để đáp ứng các yêu cầu từ nhà đầu tư trong quá trình huy động vốn.

- Thực hiện xây dựng và cập nhật dataroom về tình hình tài chính, dự báo kết quả hoạt động của Tập đoàn, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Tập đoàn cũng như các dự án được phân công trong danh mục phát triển của Tập đoàn, và hỗ trợ nhà đầu tư để truy cập dataroom nhằm phục vụ quá trình soát xét doanh nghiệp liên quan đến hoạt động huy động vốn.

- Hỗ trợ dữ liệu để thực hiện các tài liệu marketing phục vụ giao dịch huy động vốn (investor presentation, projects introduction, offering circular, v.v).

- Trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư trong quá trình soát xét và thực hiện giao dịch.

- Tham gia thực hiện các chuyến thăm đến các dự án trong danh mục phát triển của công ty theo yêu cầu của nhà đầu tư.

- Thực hiện các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Nhiệm vụ 2: Phối hợp theo dõi việc thực hiện các cam kết tài chính và phi tài chính

- Phổ biến cho các bộ phận chuyên môn có liên quan đến giao dịch huy động vốn để đảm bảo thực hiện kịp thời và đầy đủ các cam kết giữa Tập đoàn với các tổ chức đầu tư trước và sau giải ngân.

- Trao đổi, báo cáo với cấp trên về khả năng xảy ra vi phạm các cam kết với nhà đầu tư sau giải ngân.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cúa cấp trên

Job requirement

a.   Trình độ:

Education

Đại học chuyên nghành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/Kiểm toán

b.   Kiến thức:

Knowledge

-        Kiến thức chuyên sâu về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường vốn, thị trường bất động sản

-        Kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán

-        Kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp và các luật liên quan đến hoạt động bất động sản

c.   Kinh nghiệm:

Experience

3 - 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

v Kinh nghiệm quản lý:

Management experience

Không yêu cầu

v Kinh nghiệm chuyên môn:

 Professional experience

1 - 2 năm kinh nghiệm trong việc kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, rà soát tài chính hoặc kiểm toán tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty kiểm toán hoặc có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ tín dụng, kiểm tra hồ sơ tín dụng tại các ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại VN.

d.   Kỹ năng:

Skills

-        Kỹ năng đàm phán, thương lượng

-        Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc chủ động và hiệu quả

-        Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), có kỹ năng lập mô hình định giá là một lợi thế

-        Giao tiếp tiếng Anh lưu loát

 

e.   Các yêu cầu khác:

Others

-        Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh/ tiếng Việt

-        Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

-        Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

-        Khả năng chịu áp lực công việc

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Chuyên viên thị trường vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA