Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên Viên Thẩm Định Và Hỗ Trợ Khách Hàng Bán Lẻ

Job requirement

Vai trò: Thực hiện công tác thẩm định, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ phi tín dụng liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ đối với KHBL theo quy định của OceanBank, hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Nhiệm vụ chính:

1. Thực hiện công tác thẩm định, hỗ trợ tín dụng đối với KHBL tại PGD:

- Thẩm định tài sản, thẩm định KHBL theo quy định của OceanBank;- Tư vấn, hướng dẫn KHBL hoàn thiện hồ sơ/thủ tục có liên quan;

- Nhập thông tin hồ sơ khách hàng vào hệ thống phần mềm, lập tờ trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho KHBL; xử lý các yêu cầu của phòng ban liên quan (nếu có) liên quan đến hồ sơ khách hàng;

- Soạn thảo các hợp đồng tín dụng và các văn bản liên quan trong phạm vi được phân công phụ trách;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh sau cấp tín dụng;

- Bảo quản và lưu trữ các hồ sơ liên quan theo quy định của OceanBank;

- Thực hiện các chủ trương về phát triển KHBL, quản trị rủi ro của toàn hệ thống OceanBank;

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ KHBL của OceanBank và pháp luật.

2. Thực hiện hỗ trợ phi tín dụng:

- Phối hợp, hỗ trợ Chuyên viên Quan hệ KHBL để hoàn thiện các thủ tục, soạn hợp đồng, rà soát biểu mẫu, trình ký Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng (bao gồm: huy động tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, dịch vụ tài khoản, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, thu phí phi tiền mặt liên quan đến hoạt động phi tín dụng,.... ) cho KHBL theo quy định của OceanBank và pháp luật;

- Phát hành thẻ theo lô phục vụ các hợp đồng trả lương qua tài khoản;

- Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng theo chương trình của OceanBank và của Chi nhánh/PGD;

- Thu thập hồ sơ, làm thủ tục gia hạn thẻ đối với khách hàng cũ, nhắc nhở khách hàng khi thẻ hết hạn sử dụng;

- Đầu mối tiếp nhận xử lý hoặc chuyển về các phòng ban liên quan xử lý các giao dịch tra soát, khiếu nại và các vấn đề trong quá trình sử dụng thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử;

- Đầu mối nhận các giấy xác nhận kinh doanh liên quan các sản phẩm phi tín dụng, kiểm tra tính chính xác, nhập lên phân hệ Sale management – Phần mềm FCC trong phân quyền cho phép. Thực hiện gán doanh số phi tín dụng phát sinh tại Bộ phận;

- Kiểm tra đối chiếu dữ liệu liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ phi tín dụng trên các phần mềm phục vụ công việc (FCC, Smart vita….)

3. Báo cáo Giám đốc KHBL công việc hàng ngày, kết quả hoạt động kinh doanh thường xuyên/đột xuất hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để có phương án giải quyết.

4. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng

5. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KHBL, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank.

Job requirement

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Marketing, Thương mại.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp tại vị trí kinh doanh KHBL/thẩm định tổ chức kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Tiếng Anh: Bằng B; Tin học văn phòng: thành thạo.

Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:

- Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng.

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín dụng.

- Kỹ năng:

+) Thực hiện tốt và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

+) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;

+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả;

+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc;+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép