English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

Mô tả công việc

  • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản; Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản…
  •  Xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.
  • Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.
  • Lập báo cáo tổng hợp theo yêu cầu.
  • Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
  • Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
  • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): giao tiếp khá
  • Kiến thức căn bản về nghiệp vụ định giá tài sản đảm bảo của Ngân hàng.
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review