To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

* BẠN SẼ LÀM GÌ
- Hỗ trợ hoạt động tài chính, kế toán của công ty.
* CHI TIẾT CÔNG VIỆC
* Quản trị tài chính:
- Hoạch định chiến lược cấu trúc tài chính ngắn, trung và dài hạn cho Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch ngắn, trung và dài hạn của Công ty.
- Xây dựng, lập kế hoạch ngân sách các Phòng Ban, Bộ phận Công ty và các Công ty con, liên kết. Kiểm soát và đánh giá việc sử dụng ngân sách theo kế hoạch.
- Đánh giá báo cáo hiệu quả toàn bộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
- Soát xét báo cáo tài chính Công ty định kỳ.
- Tái thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án chuẩn bị đầu tư đề kiến nghị với Hội đồng đầu tư trong việc ra quyết định đầu tư dự án
* Quản lý công tác phát hành:
- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu
- Quản lý công tác thực hiện phát hành cổ phiếu, trái phiếu
* Quản lý quan hệ nhà đầu tư
- Tìm kiếm, lựa chọn và duy trì quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tiềm năng….
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông định kỳ và bất thường.
* Quản lý cổ phiếu.
- Quản lý các hoạt động đầu tư tài chính
- Nghiên cứu, phân tích thị trường tài chính để hoạch định chiến lược đầu tư tài chính ngắn, trung và dài hạn.
- Tổ chức, nghiên cứu, xây dựng danh mục đầu tư vào chứng khoán của các DN niêm yết và chưa niêm yết, đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các công cụ nợ theo quy định của pháp luật.
- Tìm kiếm các doanh nghiệp, các dự án bất động sản hấp dẫn trên thị trường để M&A.

Job requirement

- 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Đại học tài chính-kế toán; Đại học Kinh tế; Đại học ngân hàng; ... chuyên môn về ngành tài chính.
- Có khả năng điều hành và quản lý
- Có kiến thức sâu rộng về tài chính

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 28 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

datxanhmientrung.com Number of employees: 500-1000

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung là thành viên Tập đoàn Đất Xanh hoạt động trong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thành lập ngày 8/4/2011, sau 10 năm xây... View more

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung