To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên tài chính

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI
Updated: 09/06/2021

Employment Information

Job requirement

1. Lập kế hoạch tài chính

- Dựa trên các giả định, lập kế hoạch tài chính cho Công ty

- Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch tài chính định kỳ hàng tháng, hàng quý 2. Phân tích dữ liệu tài chính

- Thu thập dữ liệu về doanh thu – chi phí

- Theo dõi và phân tích tình hình thực hiện doanh thu, tình hình sử dụng chi phí của công ty

- Phân tích chênh lệch giữa dự toán và thực tế

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình tài chinh hàng tháng cho các cổ đông

- Chuẩn bị các báo cáo khác theo yêu cầu của CFO

3. Theo dõi dòng tiền

- Thu thập dữ liệu về công nợ phải thu, phải trả

- Theo dõi tiến độ thanh toán để cân đối dòng tiền -

Báo cáo CFO về nhu cầu vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

4. Huy động vốn

- Chuẩn bị hồ sơ huy động vốn theo yêu cầu của CFO.

Báo cáo trực tiếp cho: CFO

Job requirement

- Ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Có kiến thức cơ bản về Kế toán và tài chính

- Sử dụng thành thạo Excel, Google sheet, biết cách sử dụng linh hoạt các công thức/hàm của Google sheet để xử lý dữ liệu và lập báo cáo

- Có tư duy logic, tư duy phân tích, cẩn thận, tỉ mỉ

- Kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

  • Age: Unlimited
  • job_jobs_detail_job_gender: Female
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

RETI là công ty phân phối, phát triển và đầu tư BĐS ứng dụng công nghệ. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ và con người, phương thức offline và nền tảng giao dịch... View more

Chuyên viên tài chính

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI