To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Tái Bảo Hiểm Kỹ Thuật

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Tầng 6, 4A Láng Hạ

 • Hỗ trợ cung cấp thông tin số liệu kinh doanh và bồi thường về sản phẩm kỹ thuật theo từng giai đoạn phục vụ xây dựng định hướng chiến lược cho lĩnh vực tái bảo hiểm
 • Giám sát, thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến công tác nhượng tái nghiệp vụ kỹ thuật
 • Triển khai, thực hiện kế hoạch nhận tái nghiệp vụ kỹ thuật
 • Thực hiện chi trả, thu đòi bồi thường nhận nhượng tái nghiệp vụ kỹ thuật
 • Giám sát việc thu đòi, chi trả bồi thường nhận nhượng tái nghiệp vụ kỹ thuật
 • Thực hiện việc tính toán, phân bổ chi phí giám định thu đòi từ các nhà tái liên quan tới nghiệp vụ kỹ thuật
 • Thực hiện việc đánh giá, thẩm định rủi ro từng dịch vụ
 • Thu xếp Tái bảo hiểm cho từng dịch vụ thuộc mảng nghiệp vụ kỹ thuật
 • Giám sát tình hình thực hiện nhận, nhượng tái của nghiệp vụ kỹ thuật
 • Tham gia phân tích, đề xuất các thay đổi/cải thiện về Hợp đồng nhượng tái liên quan tới nghiệp vụ kỹ thuật

Job requirement

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, các chuyên ngành Kỹ thuật…
 • Am hiểu pháp luật hoặc quy định của Tổng công ty liên quan đến công việc đang làm
 • Kiến thức về bồi thường
 • Kiến thức về sản phẩm và kinh doanh tái bảo hiểm
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tái bảo hiểm tại các Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ
 • Chăm chỉ, có tính thần trách nhiệm, cầu thị, kiên trì, kiên quyết, sâu sát, điềm tĩnh.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Number of employees: 100-499

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng... View more

Chuyên Viên Tái Bảo Hiểm Kỹ Thuật

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện