English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Sự kiện

Mô tả công việc

CHỨC NĂNG

- Tham gia sản xuất các chương trình show, events tại các dự án của Sun World

- Duy trì, rà soát, đánh giá hoạt động biểu diễn tại tại ĐVTV Khối SW

- Theo dõi nội dung triển khai ý tưởng khác tại các ĐVTV Khối SW

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Tìm kiếm nhà thầu, đối tác để xây dựng phương án triển khai các đề xuất về biểu diễn

- Điều phối, phối hợp với nhà thầu và các ĐVTV trong quá trình sản xuất các show diễn, event theo kế hoạch đề ra

- Phối hợp với nhà thầu vận hành để duy trì, vận hành các show diễn

- Theo dõi nội dung triển khai các ý tưởng khác tại các ĐVTV thuộc Sun World

- Theo dõi và báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng về tiến độ, tình hình thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao định kỳ hàng tuần/tháng

- Hỗ trợ các công việc chung của bộ phận và Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu tốt nghiệp Đại học

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đặc biệt mảng sản xuất chương trình

- Độ tuổi: Trên 25 tuổi

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực sản xuất show diễn, sản xuất sự kiện

- Có khả năng quản lý thời gian, khả năng làm việc nhóm

- Có uy tín & tính kỷ luật cao

- Thông thạo tiếng Anh và sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Tính chất công việc yêu cầu đi công tác nhiều tại các ĐVTV

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương