English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Sale & Digital Marketing

Mô tả công việc

- Đảm nhận tất cả các công việc digital marketing.

- Phụ trách mảng sale online.

- Xây dựng kho ảo, chăm sóc & update thông tin, sản phẩm lên Web & App.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch Digital Marketing cho App.

Yêu cầu công việc

- Chuyên ngành ngoại thương, marketing, kinh tế...

- Có kiến thức sâu về digital marketing.

- Có kiến thức sâu về sale online.

- Am hiểu về Web, App.

- Ưu tiên cho các ứng viên có kiên thức về ngành ô tô & phụ tùng ô tô.

Phúc lợi

Lương tháng 13, hoa hồng bán hàng.