English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Rủi ro Thị trường

Mô tả công việc

  • Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ số giới hạn rủi ro nội bộ, nhập liệu giao dịch để giám sát hoạt động giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (giám sát hạn mức giao dịch, giám sát tỷ giá, lãi suất, biến động thị trường tới thanh khoản, hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty...), thực hiện báo cáo hạn mức giao dịch hàng ngày.
  • Thu thập và tính toán số liệu tài chính, phi tài chính của khách hàng Định chế tài chính (Ngân hàng, TCTC phi ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…) để thiết lập chỉ số ngành.
  • Hỗ trợ trưởng bộ phận/ trưởng phòng trong công tác tư vấn cho các đơn vị chuyên trách xây dựng các quy định và quy trình của các hoạt động kinh doanh nguồn vốn, các sản phẩm kinh doanh nguồn vốn, các phương án kinh doanh nguồn vốn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Mcredit nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Phòng/ Khối

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan, chấp nhận sinh viên mới ra trường có background tốt về tài chính ngân hàng
  • Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật; hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công việc (rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ….) và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào hoàn thành công việc. 
  • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; kỹ năng đọc và hiểu văn bản, tài liệu, luật và các tài liệu liên quan phục vụ công việc; kỹ năng tiếp cận và cập nhật các yếu tố, kiến thức mới để phục vụ công việc.
  • Kỹ năng tin học văn phòng: sử dụng tốt Mcrosoft Word office (word, power point, excel) 
  • Có khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề, chủ động và trách nhiệm trong công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương