To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên rủi ro thị trường - Phòng Quản lý rủi ro thị trường

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 21/05/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Xây dựng mô hình quản lý rủi ro thị trường, thanh khoản, lãi suất:

1.1 Tham gia góp ý xây dựng mô hình, công cụ đo lường, giám sát RRTT, TKLS (định giá sản phẩm, đo lường giá trị chịu rủi ro, mô hình hành vi ứng xử, kiểm định mô hình, mô hình tính toán vốn chịu rủi ro và thực hiện tính toán vốn chịu RRTT, RRLS)

1.2 Tham giá góp ý xây dựng, thực hiện kiểm định sức căng (Stress testing), đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng, thiết kế các báo cáo kiểm định sức căng

2. Xây dựng và đề xuất hạn mức QLRRTT, TKLS, thiết kế các báo cáo phân tích, giám sát RRTT, TKLS

3. Quản trị thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu RRTT/TKLS

3.1 Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ QLRRTT, TKLS, xây dựng mô hình

3.2 Khảo sát cấu trúc, cơ sở dữ liệu và chất lượng dữ liệu nhằm kiểm soát các từ điển dữ liệu RRTT, TKLS

4. Xây dựng chính sách QL RRTT/TKLS

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản lý Tài chính, Quản lý Rủi ro

- Có hiểu biết về hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là các rủi ro trong hoạt động Ngân hàng

- Sử dụng tin học văn phòng thành thạo và các phần mềm liên quan để phục vụ công tác chuyên môn

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính.

- Để phục vụ tốt công việc cần có kiến thức về:

 • Báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối tài sản nguồn vốn của ngân hàng
 • Hoạt động quản lý cân đối vốn của ngân hàng và sản phẩm Treasury
 • Quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế Basel
 • Kiến thức về thống kê, kinh tế lượng, toán tài chính

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015 của... View more

Chuyên viên rủi ro thị trường - Phòng Quản lý rủi ro thị trường

Ngân Hàng Xây Dựng