To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quản trị Vận hành ứng dụng 247

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

Chuyên viên Quản trị Vận hành ứng dụng 247 (mảng quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống thẻ) - Trung tâm Vận hành, Khối CNTT

- Quản trị, vận hành & kiểm soát chất lượng hoạt động của các hệ thống thẻ, hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống thiết bị bảo mật (HSM), hệ thống cá thể hóa thẻ, hệ thống báo cáo (CardU), hệ thống 3D Secure, hệ thống cá thẻ hóa thẻ, hệ thống ATM One đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt;
- Thực hiện cập nhật bản vá, nâng cấp, cập nhật phần mềm, các hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống cá thể hóa thẻ, hệ thống thiết bị bảo mật (HSM), hệ thống báo cáo (CardU) hệ thống 3D Secure, hệ thống ATM One nhằm mục đích xử lý lỗi hoặc nâng cấp hệ thống trên khi có yêu cầu từ nghiệp vụ, yêu cầu bảo mật.
- Tham gia thực hiện cập nhật, nâng cấp hệ thống định kỳ khi có yêu cầu từ các tổ chức bên ngoài: NAPAS, VISA, MASTERCARD,...;
- Triển khai các hệ thống công nghệ thẻ mới, các sản phẩm dịch vụ mới, chỉnh sửa bổ sung các tính năng tiện ích và các giải pháp bảo mật an ninh cho các sản phẩm dịch vụ thẻ và hệ thống thiết bị thanh toán thẻ; triển khai chương trình khuyến mại theo yêu cầu kinh doanh;
- Hỗ trợ nghiệp vụ trong trong hoạt động hạch toán, tra soát khiếu nại liên quan đến hệ thống hệ thống thẻ, hệ thống báo cáo (CardU);
- Thực hiện kiểm tra, xử lý cuối ngày hệ thống Thẻ
- Xây dựng kịch bản kiểm thử, triển khai và tích hợp hệ thống Công nghệ thông tin mới theo kịch bản vào hệ thống Công nghệ thông tin hiện có của SHB.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Chuyên viên Quản trị Vận hành ứng dụng 247

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )