Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT

Job requirement

Mục tiêu

 • Đảm bảo Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu  của NGÂN HÀNG tại Trung tâm dữ liệu chính và dự phòng hoạt động an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả;
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình trong công tác quản trị, vận hành Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu rủi ro về CNTT trong hoạt động Ngân hàng;
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp phục vụ công tác quản trị và vận hành Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu NGÂN HÀNG trên toàn hệ thống;

Nhiệm vụ

 • Tổ chức công tác quản trị, vận hành và giám sát các hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu tại TTDL chính và dự phòng.
 • Quản trị cấu hình, tham số hệ thống, sự thay đổi và thực hiện thay đổi trên Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu tại TTDL chính và dự phòng
 • Tổ chức, quản lý, thực hiện sao lưu dự phòng Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu.
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp phục vụ công tác quản trị và vận hành Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu trên toàn hệ thống đảm bảo các hệ thống CNTT hoạt động ổn định, sẵn sàng, liên tục, đạt hiệu năng hoạt động cao và đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng;
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình trong công tác quản trị, vận hành Hệ thống ứng dụng và Cơ sở dữ liệu nhằm giảm thiểu rủi ro về CNTT trong hoạt động Ngân hàng;
 • Phối hợp các Đơn vị liên quan thuộc Khối CNTT trong quá trình kiểm thử, triển khai và tích hợp các ứng dụng CNTT mới với hệ thống CNTT hiện có của NGÂN HÀNG.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và lãnh đạo Khối CNTT.

 

Job requirement

Yêu cầu chuyên môn:

 

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin;
 • Có kiến thức về Oracle Database, SQL Server, MySQL…
 • Có kiến thức cơ bản về Linux, AIX, Sun Solaris, Windows Server…
 • Có kinh nghiệm về IBM Websphere, Weblogic, Jboss, Apache… là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm về lập trình là lợi thế.
 •  Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý vấn đề tốt
 • Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt