To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, Mạng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, Mạng - Trung tâm Vận hành, Khối CNTT

- Quản trị & vận hành hoạt động của Hệ thống thiết bị mạng/bảo mật và Hạ tầng TTDL đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định;
- Quản lý các nhóm quyền trên Hệ thống thiết bị mạng/bảo mật và Hạ tầng TTDL;
- Xử lý sự cố khi phát sinh đảm bảo thời gian khắc phục ngắn nhất;
- Sao lưu, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, cấu hình hệ thống, phiên bản của các thiết bị mạng, bảo mật;
- Lập phương án & quy trình test, thực hiện test các phiên bản, bản vá trên các thiết bị mạng, bảo mật;
- Nghiên cứu, đề xuất, thực hiện tối ưu hóa các tham số, cấu hình ứng dụng nhằm nâng cao hiệu năng của Hệ thống thiết bị mạng/bảo mật và Hạ tầng TTDL;
- Xây dựng các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn đối với công tác quản trị vận hành Hệ thống thiết bị mạng/bảo mật và Hạ tầng TTDL;
- Cập nhật bản vá, nâng cấp phiên bản cho các thiết bị mạng và bảo mật nhằm mục đích xử lý lỗi, khắc phục lỗ hổng bảo mật hoặc khi có yêu cầu từ nhà cung cấp phần mềm.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, Mạng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )