English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Quản lý xây dựng cơ bản và Bất động sản

Mô tả công việc

+ Khảo sát đánh giá chất lượng trụ sở của địa điểm dự kiến thuê/mua làm trụ sở điểm giao dịch

+ Khảo sát, thiết kế và lập dự toán cho các dự án cải tạo điểm giao dịch

+ Thực hiện quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệm thu và bàn giao sử dụng công trình sau khi cải tạo

+ Theo dõi bảo hành, bảo trì trụ sở điểm giao dịch sau khi đưa vào sử dụng

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công liên quan đến các công tác phát triển mạng lưới

Yêu cầu công việc

  •  Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế hoặc Ngân hàng, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng và thiết kế.
  • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, autocad, project và một số phần mềm lập dự toán.
  • Kinh nghiệm: Đã làm việc trong công tác phát triển mạng lưới tại các Ngân hàng hoặc các công ty về xây dựng thiết kế.