Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy Bán

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI (VP HỘI SỞ)
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mô tả công việc – Hướng dẫn thực hiện, tổng hợp, rà soát và báo cáo KPI hàng tháng của các đơn vị kinh doanh. Phối hợp với phòng Hành chính Nhân sự để đánh giá hiệu quả công việc của các Đơn vị/Chi nhánh thuộc Khối Kinh doanh. – Đánh giá tình hình triển khai bán hàng thông qua kết quả đánh giá KPI và đề xuất điều chỉnh phương pháp thực hiện để đảm bảo kế hoạch kinh doanh. – Phối hợp với các Nhóm kinh doanh và các Chi nhánh Công ty thực hiện các hoạt động phát triển thị trường, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh. – Theo dõi và giám sát tình hình thực hiện các chiến lược/chương trình kinh doanh, giám sát tuân thủ việc áp dụng các công cụ thúc đẩy bán hàng ở các đơn vị. – Tổ chức/phối hợp tổ chức các chương trình tạo động lực, vinh danh, gắn kết tập thể, … nhằm thúc nâng cao tinh thần làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp. – Tiếp nhận và xử lý các vướng mắc từ các đơn vị kinh doanh và cùng Trưởng phòng phối hợp với các phòng ban khác đề xuất những điều chỉnh phù hợp (nếu cần). – Thực hiện theo dõi số liệu và báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI (VP HỘI SỞ)

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ứng viên gửi CV qua email: [email protected]
Hoặc liên hệ qua SĐT : 02363.555.939

Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy Bán

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI (VP HỘI SỞ)