English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên quản lý và Thu hồi Nợ tại Hiện trường - QLRR - MSB HCM

Mô tả công việc

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cần tuyển vị trí Chuyên viên quản lý và Thu hồi Nợ tại Hiện trường với mô tả công việc như sau:

Liên hệ với khách hàng, sắp xếp lịch trả nợThực hiện thu hồi nợ nhưng vẫn đảm bảo cung cấp dịch vụ khách hàng tốtTiếp tục tìm hiểu, đề xuất và thực hiện những phương pháp nhằm cải thiện nghiệp vụ

1. Hoạt động nghiệp vụ:Hỗ trợ các khách hàng quản lý các khoản cam kết tài chính của khách hàng, đàm phán sắp xếp lịch trả nợ với khách hàngGiảm thiểu chi phí thu hồi nợHỗ trợ giảm tỷ lệ nợ quá hạnTuân thủ các trách nhiệm về rủi ro hoạt động được đề cập trong các chính sách và hướng dẫn của ngân hàng

2. Dịch vụ khách hàng:Hợp tác làm việc với các thành viên trong nhóm về thu hồi nợ, các khoản nợ rủi ro cao và về tái cơ cấu nợ

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: Trình độ trung cấp trở lên, ưu tiên có bằng cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh, Kế toán

2. Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm Thu hồi nợ và có kinh nghiệm tổng đài dịch vụ khách hàng là một lợi thếÍt nhất có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực THN hoặc quản trị rủi ro có liên quan

3. Kiến thức: Hiểu biết về thị trường bán lẻ và về luật có liên quan đến cho vay khách hàng cá nhân4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng): Kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp điều phối tốt.

Phúc lợi

Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương