Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Quản lý Tín dụng

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Ngày cập nhật: 23/02/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Salary review

Mô tả công việc

1. Thực hiện các bút toán hạch toán trên hệ thống theo quy trình và đối soát các giao dịch với đối tác thu chi hộ, đối soát các giao dịch thực hiện trên các hệ thống với nhau.

2. Thực hiện đối soát các tài khoản phải thu, phải trả.

3. Đảm bảo thực hiện tốt tất cả các công việc được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về các sai sót của bản thân.

4.Tuân thủ các quy trình, quy định liên quan đến hạch toán kế toán. Chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện sai Quy trình.

5. Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và Lãnh đạo cấp trên.

Địa điểm làm việc : Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Tổng số nhân viên: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... Xem thêm

Chuyên viên Quản lý Tín dụng

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei