Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại ( Làm việc tại các tỉnh thành miền Bắc )

Job requirement

I/ Mục tiêu:

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ về thanh toán, tài khoản và thương mại quốc tế cho khách hàng doanh nghiệp.

II/ Trách nhiệm chính:

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Cung cấp sản phẩm hoặc yều cầu thanh toán liên quan đến sản phẩm thương mại và tiền mặt doanh nghiệp (ví dụ: đơn xin mở Thư tín dụng, bảo lãnh xuất khẩu, các dịch vụ quản lý tiền mặt v.v)
 • Kiểm tra hồ sơ của khách hàng (ví dụ: điền thông tin đầy đủ vào các Đơn mẫu, sự tuân thủ các điều khoản điều kiện v.v)
 • Chuẩn bị đủ ngoại tệ khi yêu cầu, theo dõi, báo cáo hiệu quả kinh doanh giữa chi nhánh với HO và khách hàng.
 • Chuyển lệnh sản phẩm hoặc lệnh thanh toán đến Trung tâm thanh toán TCB, in Biên nhận từ Trung tâm thanh toán và gửi trả cho khách hàng.
 • Phối hợp với RM bán các sản phẩm TTQT và tư vấn RM dịch vụ TTQT để cung cấp cho khách hàng
 • Lưu toàn bộ hồ sơ liên quan tại Chi nhánh và làm báo cáo đến Giám đốc khách hàng doanh nghiệp
 • Đảm bảo tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của TCB.
 • thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc GĐ khách hàng doanh nghiệp
 •  

   

   

   

   


   

   


   

  Job requirement

  III/ Báo cáo công việc:

  • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Báo cáo Trưởng nhóm; QLTT&TTTM/Giám đốc khách hàng SME  hoặc GĐ CN
  • Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
  • Quan hệ nội bộ: PFS, DVKH, SME
  • Quan hệ bên ngoài: Khối Treasury, TT TT&TTTM (Khối O&T), TT quản trị rủi ro (Khối SME), CCA và IT (Khối O&T), Công ty qủan lý tài sản AMC, Khối TB

  IV/ Kinh nghiệm và năng lực/ Experiences and competencies (6)

  • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học
  • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….
  • Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kiến thức trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
  • Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ cấp 2 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
  • Yêu cầu khác: Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng,

  Benefits

  Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review