Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Quản Lý Thiết kế kết cấu

Job requirement

 • Tham mưu cho Trưởng, phó phòng QLTK các phương án, giải pháp thiết kế kết cấu của dự án.
 • Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của Nhà thầu tư vấn thiết kế kết cấu.
 • Kiểm tra các bản vẽ thiết kế kết cấu và các yêu cầu kỹ thuật. Quản lý và kiểm tra sự tương thích của hồ sơ thiết kế kết cấu với các hồ sơ liên quan (kiến trúc, cơ điện).
 • Kiểm tra, rà soát và đệ trình Trưởng/ phó phòng QLTK phê duyệt hồ sơ thiết kế kết cấu của nhà thầu TVTK kết cấu. Đảm bảo chất lượng hồ sơ tuân thủ đúng và đủ theo quy định hiện hành của CQ Nhà nước.
 • Tổng hợp, đánh giá hồ sơ thiết kế kết cấu, năng lực nhà thầu TVTK kết cấu, làm cơ sở để tham mưu cho trưởng, phó phòng QLTK giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của Dự án. Kiểm soát các thay đổi trong giai đoạn thiết kế kết cấu nhằm kiểm soát chi phí dự án.
 • Phối hợp cùng các phòng, Ban khác để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế kết cấu, các vấn đề phát sinh trong giai đoạn thi công (RFI, RFA).
 • Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, lập bảng khái toán ngân sách kết cấu, tham gia thẩm tra, thẩm định hồ sơ thầu (nếu có) làm cơ sở để phòng/ban đấu thầu phê duyệt hồ sơ thầu phục vụ cho việc triển khai dự án theo các quy định của công ty.
 • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ hồ sơ.
 • Tổng hợp báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu quản lý

  Job requirement

  • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Xây dựng.
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty/tập đoàn BĐS Việt Nam.
  • Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng liên quan đến xây dựng.
  • Kiến thức chuyên sâu về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn khác.
  • Am hiểu kỹ thuật thiết kế kết cấu, vật liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng, hoạch định và QLDA
  • Am hiểu luật và các quy định có liên quan đến đầu tư Bất động sản, các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành xây dựng. 
  • Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.
  • Có khả năng tổ chức, quản lý, điều phối TVTK kết cấu. Khả năng quản lý chất lượng, quản lý kinh tế trong công tác quản lý thiết kế.

  Benefits

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương