English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ QUỸ - BAN TÀI CHÍNH

Mô tả công việc

Phân tích và thẩm định kế hoạch, báo cáo tài chính (công ty thành viên, thuộc Tập đoàn Sun Group) phụ trách

• Tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dòng tiền.

• Lập báo cáo phân tích dòng tiền hoạt động

• Nghiên cứu, đề xuất các cấu trúc tài chính, luân chuyển nguồn vốn của tập đoàn

• Nắm, hiểu sâu vể các qui định kế toán, thuế , Luật …..

• Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo giao.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu đối với ứng viên

-        Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính

* Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ loại khá trở lên

-        Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên

* Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại các Công ty kiểm toán

-        Kỹ năng:Tổng hợp, phân tích

-        Giới tính: Nam/Nữ

-        Tuổi tác: dưới 35 tuổi

Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục