Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÒNG QLKH PHI TÍN DỤNG - KHỐI QL&TCTTS

Job requirement

Thực hiện quản lý danh mục các khoản phi tín dụng thuộc phạm vi được phân công

• Xây dựng phương án cơ cấu thu hồi, chuyển nhượng các khoản thuộc danh mục được phân công

• Tham mưu cho lãnh đạo, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ khi có yêu cầu của lãnh đạo

• Thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo.

• Cấp báo cáo: Trưởng/phó phòng

• Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng/phó phòng

• Phạm vi công việc: Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng/phó phòng giao

Job requirement

•       Ưu tiên: Nam

•       Đào tạo: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Ngân hàng, tài chính, kế toán, luật. 

•       Kiến thức: các quy định của Pháp luật, của PVcomBank về nghiệp vụ ngân hàng

•       Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư.

•       Kỹ năng: đánh giá, phân tích tổng hợp và báo cáo; giao tiếp, thuyết phục;

•       Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp