Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Quản lý Dự án Đầu tư

Vietravel
Ngày cập nhật: 18/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Health checkup, Training & Development, Allowances, International Travel Opportunity, Uniform, Business Expense

Mô tả công việc

- Khảo sát, thẩm định các dự án đầu tư của công ty. Tham gia xây dựng và chịu trách nhiệm phổ biến quy trình triển khai dự án đến các bộ phận để chuẩn hóa các bước triển khai thực hiện

- Tham gia lập kế hoạch về nguồn lực của dự án (nhân lực, tài chính…) để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện

- Thực hiện nghiên cứu, cập nhật các thủ tục pháp lý, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư để lập các dự án đúng quy định pháp luật

- Phối hợp thực hiện nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư từ đó xây dựng đề cương dự án, phương án đầu tư đề xuất với Ban lãnh đạo, đồng thời thẩm định tính khả thi của các dự án do các đơn vị khác trong công ty và đối tác bên ngoài để đảm bảo tính hiệu quả và đúng yêu cầu đặt ra

- Tham gia đánh giá, nhận xét, đưa ra các giải pháp, nhóm giải pháp… để tổng hợp, đề xuất và tham mưu cho Ban Lãnh đạo về công tác đầu tư và dự án trong và ngoài Công ty trong trách nhiệm quản lý được giao

- Quản trị, giám sát và đánh giá công tác triển khai dự án so với kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo kịp thời

- Tham gia tiếp nhận ý kiến của bên trong, bên ngoài, các cơ quan hữu quan nhằm tối ưu hóa các quy trình liên quan đến việc quản lý và triển khai dự án

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Giới thiệu về công ty

Vietravel

http://jobs.vietravel.com

Ban Tổ chức nhân sự: 90A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM ĐT: (028) 3820 6777 Chi nhánh Hà Nội : ... Xem thêm

Chuyên viên Quản lý Dự án Đầu tư

Vietravel