To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

  • Tham gia xây dựng kế hoạch chi phí toàn hàng, kế hoạch chi phí của từng Khối/Ban tại HO theo định hướng của cấp lãnh đạo/ cấp chuyên viên cao hơn;
  • Tham gia xây dựng ngân sách cho các loại chi phí được quản lý tập trung tại HO như chi phí CNTT, chi phí thương hiệu;
  • Xây dựng các biểu mẫu báo cáo theo dõi, giám sát, đánh giá và thực hiện các báo cáo phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí toàn hàng, kế hoạch chi phí các Khối/Ban tại HO, tình hình thực hiện ngân sách các chi phí tập trung tại HO;
  • Quản lý, kiếm soát chi phí trước khi triển khai đối với một số hạng mục theo quy định của SHB từng thời kỳ;
  • Đào tạo nội bộ, đào tạo hệ thống, hỗ trợ công tác quản lý chi phí;
  • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng liên quan đến mảng nghiệp vụ được phân công;
  • Hỗ trợ các chuyên viên cấp cao hơn trong công tác quản lý chi phí.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )