English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Mô tả công việc

- Xây dựng hệ thống Quản lý ATVSLĐ bao gồm các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý AT-SK-MT cho con người và máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chấp hành các hoạt động về ATVSLĐ của Đơn vị như Chủ đầu tư, TVGS, Tổng thầu, Ban điều hành… các Dự án mà TNG triển khai thực hiện

- Đề xuất biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn - vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo công tác AT-SK-MT

- Thiết lập công tác ATVSLĐ khi có Dự án mới

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hộ lao động/ An toàn lao động

- Đã hoàn thành: 

+ Giấy chứng nhận Huấn luyện ATVSLĐ nhóm 2

+ Giấy chứng nhận Sơ cấp cứu,

+ Giấy chứng nhận PCCC,

+ Giấy chứng nhận OHSAS 18001 hoặc ISO 9001:2015

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Kiến thức chuyên môn/nghề nghiệp về nghiệp vụ ATLĐ, VSLĐ và kiến thức tổng quát về doanh nghiệp

- Chịu được áp lực công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép