English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên quan hệ khối khách hàng ưu tiên (Sale and Service Excellence)

Mô tả công việc

- Thiết lập và xây dựng quan hệ với nhóm KH cá nhân cao cấp ( KH VIP) nhằm cung cấp các giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp.- Hiểu biết về sản phẩm huy động tiền gửi, Trái phiếu doanh nghiệp, sản phẩm đầu tư trên thị trường, phân tích được các lợi ích, xu hướng lãi suất đáp ứng nhu cầu kì vọng của KH.- Thực hiện các bước chăm sóc KH VIP theo quy định và yêu cầu của công ty.- Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Yêu cầu công việc

- Kiến thức về kinh doanh/ Bán hàng trong các ngành ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư, khách sạn 4 – 5 sao, hàng luxury… Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại bộ phận Khách hàng, ưu tiên tại Ngân hàng, dịch vụ tài chính, quản lý tài sản cho KH.- Kiến thức chung về kinh tế: thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường bất động sản, sản phẩm huy động, trái phiếu, đầu tư ngành ngân hàng.- Hiểu cách tính lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền vay, cách tính tỷ trọng, tỷ suất sinh lợi…- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tổ chức công việc tốt.- Có kỹ năng chăm sóc và phục vụ KH VIP.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương