To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp khởi nghiệp - EB - MSB - 1I039

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

Incentive bonus, Training & Development

Job requirement

  • Thực hiện công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng thuộc Nhóm đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp, tăng trưởng số lượng khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại
  • Quản lý tín dụng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng và sự hài lòng của khách hàng
  • Gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng tiềm năng từ database được phân bổ
  • Cung cấp, cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng vào hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng
  • Thu thập, cung cấp thông tin tình hình thị trường tới bộ phận Marketing nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu về mức độ tiềm năng, khả năng khai thác khách hàng và rủi ro của các ngành/lĩnh vực trên thị trường
  • Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của Đơn vị

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp khởi nghiệp - EB - MSB - 1I039

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent