To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Nhơn Trạch

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

- Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến khách hang cá nhận nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
- Tổ chức tiếp thị bán hàng, phát triển khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng.
- Phát triển khách hàng mới, chăm sóc và tư vấn cho khách hang để bán các sản phẩm tín dụng cá nhân.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hang cá nhân hiện hữu nhằm mở rộng nhu cầu và mạng lưới sử dụng các sản phẩm của Ngân hang.
- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đánh giá tín dụng và lập tờ trình phê duyệt khoản vay.

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhancareer.com

Headquartered at 138 - 142 Hai Ba Trung, Da Kao Ward, Dictrict 01, Ho Chi Minh City Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more... View more

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Nhơn Trạch

Shinhan Bank Vietnam