English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên QA - Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

Mô tả công việc

- Thẩm định, đánh giá, quản lý nhà cung cấp sản phẩm và nhà cung cấp dịch vụ

- Thiết lập tiêu chí, biểu mẫu đánh giá hàng gia dụng, và các sản phẩm công ty cung cấp

- Kiểm tra đánh giá hàng mẫu, hàng thương mại.

- Quản lý, giải quyết các vấn đề chất lượng, các biện pháp khắc phục phòng ngừa

- Giải quyết và quản lý phản hồi khách hàng, nhà cung cấp và các phản hồi khác

- Hỗ trợ trưởng phòng trong việc lập, quản lý ngân sách phòng, tiết kiệm chi phí chất lượng

- Tham gia hoạt động xây dựng kiểm soát hệ thống tài liệu QA, tiêu chuẩn kiểm tra, phương pháp đo kiểm.

- Tham gia các chương trình cải tiến của phòng

Yêu cầu công việc

·   VĂN HOÁ: Trung cấp, Cao đẳng, đại học

·   CHUYÊN MÔN: Điện Tử, Kỹ thuật điện,

·   KINH NGHIỆM: 0

·   CÁC KỸ NĂNG KHÁC: Tin học, Tiếng anh cơ bản

.    YÊU CẦU KHÁC: năng động, ham học hỏi