To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên phụ trách chuyển tiền trong nước

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Thực hiện xử lý điện đi tại các kênh thanh toán trong nước;

- Thực hiện nhận điện về tại các kênh thanh toán trong nước và kiểm tra xử lý hạch toán điện về tại Corebanking;

- Chấm đối chiếu theo dõi các Tài khoàn Nostro, Tài khoản trung gian phân hệ chuyển tiền;

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền;

- Back cho các Ban nội bộ (kế toán, nguồn vốn): hạch toán các giao dịch theo đề nghị của bộ phận Nguồn vồn, Kế toán;

- Thực hiện kiểm tra chứng từ, chấm chứng từ giao dịch; đảm bảo thông tin trên chứng từ chính xác và số lượng đầy đủ, khớp đúng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban;

Job requirement

-Trình độ học vấn: Học viện ngân hàng, Đại học ngoại thương, Học viện tài chính, Đại học kinh tế quốc dân,…và các trường nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Kế toán, Ngân hàng,…

-Ngoại  ngữ: tiếng Anh – có khả năng nói, viết bằng tiếng Anh thành thạo. Chứng chỉ yêu cầu: trình độ C, TOEFL iBT 64 điểm trở lên/TOEFL PBT 510 điểm trở lên/ TOEFL CBT 180 điểm trở lên/ IELTS 5.0 điểm trở lên/TOEIC 600 điểm trở lên. 

-Tin học: Thành thạo tin học Văn Phòng.

*Yêu cầu khác:

Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, làm tăng ca.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

https://vrbank.com.vn/ Number of employees: 100-499

Ngày 19/11/2006, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) chính thức tổ chức lễ khai trương và đi vào hoạt động. VRB ra đời là kết quả của sự hợp tác về mặt kinh... View more

Chuyên viên phụ trách chuyển tiền trong nước

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)